Vikten av avfallshantering

Avfallshanteringen är en viktig del av det arbetet för en hållbar miljö som vi alla på jorden bör ta ansvar för. Alla sorters avfall bör hanteras på bästa möjliga sätt så som statens ekonomi och tekniska möjligheter tillåter. Speciellt farligt avfall som kan göra stor skada om det släpps ut i naturen bör det tas extra varsamt med. Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt kemisk, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.
Konsumtionen, till exempel kemikalieanvändningen och batterikonsumtionen, styr både vilka mängder farligt avfall som produceras och graden av farlighet.

Uppskattningsvis 26 000 ton farligt avfall samlades in från hushållen år 2004, i genomsnitt 2,9 kg per person. Samtidigt finns beräkningar som visar att mellan 4 000 och 6 000 ton farligt avfall slängs i hushållssoporna varje år.

Posted on 2008-07-22 13:10:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljö

Tags: avfallshantering, miljö, farligt avfall, hushåll

Currently rated 4.3 by 3 people

  • Currently 4,333333/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comments

Add comment


 

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

maj 21. 2018 09:18