Saltvatten som framtidens energi

Det norska energibolaget Statkraft anser att saltkraft är framtidens förnyelsebara energikälla och satsar nu stort på att utveckla tekniken. Metod kallas tryckretarderad osmos och utnyttjar den kemiska process som kallas osmos för att utvinna energi ur spänningen mellan vatten av olika salthalt.

Sötvattnets dragning mot saltvattnet är så starkt att trycket i saltvattenkammaren teoretiskt kan uppgå till 26 bar. Trycket motsvarar en 270 meter hög vattenpelare, detta tryck som uppstår driver en turbin som alstrar elektricitet. Varje liter vatten sägs kunna leverera 1 000 joule energi. Om utvecklingen fortsätter får vi en mycket miljövänlig energikälla med bräckt vatten som enda restprodukt.

Att utvinna energi på detta sätt har tidigare ansetts vara för dyrt, men bolaget har i tio år utvecklat tekniken och bygger nu en prototyp anläggning i Tofte utanför Oslo. Gränsen för att det ska bli komersiellt gångbart börjar närma sig till följd av ett antal tekniska utvecklingar, ändå krävs stora investeringar tills målet är nåt. Målet som är att ta saltkraften i kommersiellt bruk inom sju år.

Posted on 2008-04-09 11:32:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Energi | Miljö

Tags: saltkraft, osmos, energi

Currently rated 4.7 by 6 people

  • Currently 4,666667/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Add comment


 

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

maj 21. 2018 09:18