Miljömärkt vedpanna från Baxi

Solo Innova vedpanna från Baxi är faktiskt svanenmärkt eller rättare sagt miljömärkt. Ska du skaffa en vedpanna med tanke på - och hänsyn till miljön, så ska du ta dig en titt på Baxi´s Solo Innova. På Baxi´s hemsida kan du läsa inlägg från flera nöjda kunder som har köpt den miljömärkta vedpannan. Vill du elda billigt OCH miljövänligt, köp en Solo Innova! Om du vill läsa mer om vad det innebär att investera i en miljömärkt vedpanna så har Länsstyrelsen en bra text på sin hemsida. Nedan är ett utdrag:

Äldre vedpannor med dålig syretillförsel

Många äldre vedpannor är inte kopplade mot en ackumulatortank som kan lagra värme. Det medför att det krävs en kontinuerlig eldning med låg effekt för att behålla värmen i huset. För att förlänga förbränningstiden är det vanligt att syretillförseln stryps eller att fuktig ved används. Det medför dessvärre en väldigt ineffektiv förbränning och dålig energihushållning. Vid för dålig syretillförsel eller vid eldning med fuktig ved blir temperaturen för låg för att rökgaserna ska förbrännas optimalt, vilket resulterar i väldigt höga utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen från pannan. Det är därför viktigt att ha en ackumulatortank kopplad till vedpannan!

Miljömärkta vedpannor med hög verkningsgrad

Det finns även miljömärkta vedpannor vilket försäkrar en hög verkningsgrad i pannan. Miljömärkta pannor kräver mindre bränsle för att uppnå samma mängd värme, vilket gör dem mer effektiva än motsvarande icke miljömärkta pannor. Miljömärkta pannor har även betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.

 

Posted on 2013-11-22 08:11:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Energi

Tags: vedpanna, vedpannor, ackumulatortank, miljömärkt, ved, vedeldning, pannor

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed