Godstransporternas problematik

Godstransporter är en stor del i miljöproblematiken och är något som måste till förändring om klimatförändringen ska minskas. En stor problematik inom åkeribranschen är att den består av många små företag med marginella vinster som inte har råd att satsa på miljöförbättringar.  

- Det är inga stora investeringar som behövs för att göra godstransporterna riktigt, riktigt bra. Om vi låter bli att leta nödutgångar och tar det på allvar, då tror jag att vi har lösningen, sa Jan Sundling ordförande i Tågoperatörerna och Sjöfartsverket under ett kunskapsseminarium i Riksdagen på onsdagen. Problemet ligger i att ingen vill kliva fram och ta ansvaret utan alla vill stå tillbaka och göra det samtidigt.

Under seminariet presenterade forskaren Jonas Åkerman en rapport om vad som måste ske för att temperaturen inte ska höjas med mer än två grader. Ett av målen var att transporterna måste minskas med nästan 90 procent per capita i ett globalt genomsnitt. Dock är det inte den totala volymen som ska minska utan den ökningstakt vi ser idag.

Då inte transporterna måste minskas krävs istället en kraftig förbättring av transportmedel och att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Det finns ett behov av ordentliga regler i ett långsiktigt perspektiv som bör vara över mer än tio år.

Posted on 2008-04-05 20:41:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljö

Tags: transport, riksdag, seminarium, miljöproblematik

Currently rated 3.0 by 2 people

  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Add comment


 

[b][/b] - [i][/i] - [u][/u]- [quote][/quote]Live preview

maj 21. 2018 09:17