Vätgas i framtiden

En övergång till vätgasdrivna fordon skulle minska förbrukningen av fossila bränslen med 40 procent år 2050 hävdar en ny studie finansierad av EU. Om detta ska vara möjligt måste kostnaderna för teknologin minskas kraftigt för att vätgas och bränsleceller ska kunna användas kommersiellt i större skala. Studie påvisar att om detta sker kan teknologin bli lönsam med start kring 2025 om investeringarna placeras rätt. I beslut från ministerrådet kommer EU tillsammans med aktörer från industrin att satsa totalt 940 miljoner Euro i utveckling av vätgasteknologi.

För att vätgasteknologin ska bli möjlig krävs dock inte bara mer pengar och ny teknik utan en attitydförändring. Det är stora summor pengar det handlar om och oljeindustrin är en av de största i och för industrin. Det måste komma en dag då människor säger nej till användning av fossila bränslen för att vi ska kunna driva teknologin till den spets vi behöver. Om det som studien förutspår, att det kommer finns 16 miljoner vätgasdrivna fordon år 2030, så rävs det mer än bara ett beslut från EU och några fler miljoner.

Posted on 2008-04-04 10:28:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljö | Framtid

Tags: vätgas, bränslecell, fossila bränslen

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dyr nota för miljö

Miljömålsrådet har lämnat sin årliga rapport med utvärderingen av regering och miljöminister Andreas Carlgren. Insatsen som idag kostar runt 8 miljarder måste höjas till något mellan 13 och 18 miljarder för att pengarna ska gå ihop till år 2020 skriver Miljömålsrådets ordförande Bengt K Å Johansson på DN Debatt. Prognoserna för miljön har inte förbättrats det senaste året och frågan är om det är bara pengar som är problemet. Tempot för arbetet är lågt och alltför starka ekonomiska intressen försenar i vanlig ordning de nödvändiga reformerna. Klimatförändringen de närmaste 20 åren kommer att bli svår att hejda spår man och situationen vi har nu är fortsatt dålig med få ljuspunkter. En av ljuspunkterna är dock ett stopp av förstöringen av ozonskiktet kommer att kunna hindras, men det kvarstår många problem såsom övergödning och utfiskning i haven. I rapporten föreslår man flera kraftfulla styrmedel för industri, bostäder och transporter men även ny teknik och energi. Framförallt måste det bli mycket dyrare att skada miljön, miljöskadliga beteende kan inte vara subventionerade som idag. Trots det höga priset kommer nyttan av ändringen i slutändan vara högre än kostnaden.

Posted on 2008-04-03 14:48:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljöpolitik | Framtid

Tags: miljömålsrådet, rapport, prognos, ekonomi

Currently rated 3.0 by 1 people

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Earth Hour 2008

Under lördagen gick Earth Hour av stapeln, en världsomfattande aktion där alla deltagande uppmanades att stänga av alla elförsörjda apparater under en timme. Kampanjen startade i Sydney förra året och syftar till att ge en signal till världens ledare att ta klimathotet på allvar. Det är världsnaturfonden WWF som är en av initiativtagarna till aktionen och årets uppslutning blev ännu större än förra året. Flera av världens större städer ställde sig bakom kampanjen och stängde av utvalda delar av städernas belysning.

Förra året räknade man ut att i Sydney så lyckades man sänka elförbrukningen med över 10 procent när över 2 miljoner människor och runt två tusen företag mobiliserades. Om den minskningen hade varit konstant kan man räkna ut att det motsvarar ett årligt utsläpp från 48 000 bilar.

Earth Hour är en kraftfull handling som visar att det går att göra mycket med små medel. Framförallt är det, precis som grundtanken vill påvisa, en signal till alla i världen att det går att göra något, både för toppolitiker och den vanlige elförbrukaren.

Posted on 2008-04-01 10:08:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Energi | Miljö

Tags: earth hour, elförbrukning, wwf, aktion

Currently rated 4.0 by 1 people

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Svenskars förtroende för kärnkraft

Året efter olyckan i Tjernobyl 1986 nådde förtroendet för kärnkraften en bottennivå. En nivå som vi idag över 20 år senare är nästan lika med sedan det under det senaste året rasat kraftigt. Det är enligt en undersökning, gjord av forskarna Per Hedberg och Sören Holmberg vid SOM-institutet, som mätte svenskars förtroende för kärnkraft i hela Sverige under hösten 2007. Den upplevda risken för en större olycka har ökat och åsikten att Sverige inte kan hantera avfallet på ett riktigt sätt har spritt sig.  Mycket tror forskarna att det har att göra med olyckan vid Forsmark 25 juli, 2006 då en kortslutning av ett ställverk uppstod och härdsmältan enligt experter varit mycket nära, samt att många säkerhetsrisker avslöjades vid samma tillfälle. Näringsminister Maud Olofsson kommenterar till Ekot om nödvändigheten att människor har förtroende för kärnkraften men att det samtidigt är upp till industrin att bevisa säkerheten. Sedan år 2002 är det allt fler som vill avveckla kärnkraften. Vill vi avstyra klimathotet bör vi nog hitta alternativa lösningar innan vi skriker oss hesa om avveckling.

Posted on 2008-03-26 16:12:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Energi | Miljö | Miljöpolitik

Tags: kärnkraft, avveckling, forsmark, industri

Currently rated 3.0 by 2 people

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Klimatberedningens rapport

Klimatberedningen satt i nästan ett år och diskuterade den handlingsplan och de mål som skulle sättas upp för att minska utsläppen av växthusgaser. Att dagens utsläpp är ett problem är det nog ingen som betvivlar med de sju riksdagspartierna är fortfarande oeniga hur målen ska nås främst i vilken takt. Någon blocköverskridande överenskommelse blev det i slutändan inte. Åtgärderna i den gemensamma handlingsplanen ska minska utsläppen med cirka 6 miljoner ton till år 2020. Fram till år 2050 krävs minskningar på mellan 75 och 90 procent av utsläppen jämfört med 1990. Eftersom en stor del av utsläppen kommer från transportsektorn är alla partier överens om en utökning av tågtrafiken, en utbyggnad med minst 50 procent till år 2020. De föreslår även att bensinskatten ska höjas med minst 70 öre per liter jämfört med dagens nivå. De förslag som Klimatberedningen la fram är grunden till en proposition som ska läggas fram i höst av regeringen för beslut i riksdagen. I dagsläget är det dock fortfarande oklart hur de olika partierna förhåller sig till sina egna förslag från den gemensamma rapporten. Läs mer på miljödepartementets hemsida.

Posted on 2008-03-25 15:35:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljöpolitik

Tags: klimatberedning, miljödepartementet, utsläpp

Currently rated 1.0 by 1 people

 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5