Svenskars förtroende för kärnkraft

Året efter olyckan i Tjernobyl 1986 nådde förtroendet för kärnkraften en bottennivå. En nivå som vi idag över 20 år senare är nästan lika med sedan det under det senaste året rasat kraftigt. Det är enligt en undersökning, gjord av forskarna Per Hedberg och Sören Holmberg vid SOM-institutet, som mätte svenskars förtroende för kärnkraft i hela Sverige under hösten 2007. Den upplevda risken för en större olycka har ökat och åsikten att Sverige inte kan hantera avfallet på ett riktigt sätt har spritt sig.  Mycket tror forskarna att det har att göra med olyckan vid Forsmark 25 juli, 2006 då en kortslutning av ett ställverk uppstod och härdsmältan enligt experter varit mycket nära, samt att många säkerhetsrisker avslöjades vid samma tillfälle. Näringsminister Maud Olofsson kommenterar till Ekot om nödvändigheten att människor har förtroende för kärnkraften men att det samtidigt är upp till industrin att bevisa säkerheten. Sedan år 2002 är det allt fler som vill avveckla kärnkraften. Vill vi avstyra klimathotet bör vi nog hitta alternativa lösningar innan vi skriker oss hesa om avveckling.

Posted on 2008-03-26 16:12:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Energi | Miljö | Miljöpolitik

Tags: kärnkraft, avveckling, forsmark, industri

Currently rated 3.0 by 2 people

 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Klimatberedningens rapport

Klimatberedningen satt i nästan ett år och diskuterade den handlingsplan och de mål som skulle sättas upp för att minska utsläppen av växthusgaser. Att dagens utsläpp är ett problem är det nog ingen som betvivlar med de sju riksdagspartierna är fortfarande oeniga hur målen ska nås främst i vilken takt. Någon blocköverskridande överenskommelse blev det i slutändan inte. Åtgärderna i den gemensamma handlingsplanen ska minska utsläppen med cirka 6 miljoner ton till år 2020. Fram till år 2050 krävs minskningar på mellan 75 och 90 procent av utsläppen jämfört med 1990. Eftersom en stor del av utsläppen kommer från transportsektorn är alla partier överens om en utökning av tågtrafiken, en utbyggnad med minst 50 procent till år 2020. De föreslår även att bensinskatten ska höjas med minst 70 öre per liter jämfört med dagens nivå. De förslag som Klimatberedningen la fram är grunden till en proposition som ska läggas fram i höst av regeringen för beslut i riksdagen. I dagsläget är det dock fortfarande oklart hur de olika partierna förhåller sig till sina egna förslag från den gemensamma rapporten. Läs mer på miljödepartementets hemsida.

Posted on 2008-03-25 15:35:00 by Carl

Permalink | Comments (0) | Post RSSRSS comment feed |

Categories: Miljöpolitik

Tags: klimatberedning, miljödepartementet, utsläpp

Currently rated 1.0 by 1 people

 • Currently 1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5